Zapraszamy

Projekt realizowany przez
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Gminy Dolice.

  Mój Przyjaciel Senior

Czytaj więcej

04 kwietnia 2019
Dzisiaj odbył się coroczny kiermasz Wielkanocny, na którym zaprezentował się też nasz dom. Wykonane stroiki świąteczne i dekoracje cieszyły się sporym powodzeniem u odwiedzających. Na kiermaszu zaprezentowało się kilkunastu wystawców.
29 marca 2019
Dzisiaj odbyło się ostatnie spotkanie muzyczne z muzykoterapii dla mieszkańców DPS w ramach projektu "Mój Przyjaciel Senior". Zespół "Kalina" przygotował ponad godzinny występ, a mieszkańcy mały upominek w postaci obrazu
19 marca 2019
Fundacja "Milon" pozyskała z resortu MRPiPS 185 tyś zł dofinansowania do realizacji projektu dla mieszkańców naszego domu, którzy zyskają nowe możliwości, dzięki Rządowemu Programowi na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.
15 marca 2019
Dzisiaj odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzeplinie. Z krótkim programem artystycznym z okazji "Dnia Kobiet" zaprezentowali sie młodzi artyści z klas 6-8. Podczas odwiedzin mieszkańcy naszego domu przekazali gościom

Informacje o domu

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego. Domem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności Domu. Przy Domu działa Samorząd Mieszkańców, który spełnia funkcję opiniodawczą i doradczą w odniesieniu do działalności Domu. Dom jest koedukacyjny, przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych i zapewnia całodobową opiekę 60 mieszkańcom. Położenie Domu w ekologicznie czystym terenie rolniczym, znaczne oddalenie od dróg szybkiego ruchu, las, cisza zapewniają spokój i pełny relaks.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i poznania naszego Domu codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

Jak uzyskać miejsce ?

Osoba pragnąca uzyskać miejsce w tut. Domu winna złożyć podanie we właściwym rejonowo ośrodku pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy, z której osoba pochodzi.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach wydaje z upoważnienia  Starosty  Stargardzkiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.  Wymienione decyzje są podstawą przyjęcia do naszego Domu.

Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu. W dalszej kolejności zobowiązani do ponoszenia odpłatności są : rodzina, jeżeli posiada określony przepisami dochód oraz gmina, z której mieszkaniec pochodzi.

Koszt utrzymania

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Dolice  od dnia 01.02.2019 r. wynosi 3.704,92 zł

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice