Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

BEZPIECZNY SENIOR W DOLICACH

Bezpieczny Senior w Dolicach to projekt realizowany przez Fundację MILON w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2022 ( priorytet IV ).
18 listopada 2022
Projekt "Bezpieczny Senior w Dolicach" pomału dobiega końca. Warsztaty plastyczne w ostatnich dniach skupiały się na obecnej aurze i korzystaniu z uroków Polskiej Złotej Jesieni. Bukiety z liści i ozdoby
14 listopada 2022
Zakończyły się warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu "Bezpieczny Senior w Dolicach". Ostatnie zajęcia to zmagania z pieczeniem drożdżówek, rogalików i pasztecików z ciasta drożdżowego przygotowanego przez mieszkańców i warsztatowców.

W ramach projektu zrealizowano:

W ramach programu „Aktywni+” organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.

Głównym celem rządowego programu „Aktywni+” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Priorytetem polityki senioralnej rządu jest wsparcie seniorów na możliwie wielu obszarach, tak żeby osoby starsze były jak najdłużej aktywne, rozwijały swoje kompetencje i zainteresowania w jesieni życia, a proces starzenia się społeczeństwa traktowany był jako wyzwanie i szanse na rozwój, a nie jako zagrożenie.

Programy „Aktywni+” zapewnia zwiększenie oferty działań i inicjatyw adresowanych do seniorów, a co za tym idzie do ich aktywizacji i wzrostu jakości życia osób starszych.

Wniosek Fundacji "Milon" jako jeden z nielicznych został rekomendowany do otrzymania środków na realizację działań na rzecz Seniorów w 2022 roku. W ramach realizowanego projektu "Bezpieczny Senior w Dolicach" odbędą się min. : warsztaty i spotkania związane z bezpieczeństwem Seniorów, spotkania z prawnikiem, spotkania o tematyce konsumenckiej, spotkania z pracownikiem socjalnym, warsztaty w zakresie ćwiczenia pamięci i koncentracji, warsztaty w zakresie komunikacji i asertywności, warsztaty malarskie i rękodzielnicze, wystawa fotograficzna, warsztaty kulinarne.
Z zaplanowanych różnych form zajęć będą mogli skorzystać mieszkańcy naszego Domu, członkowie KGW oraz inni zainteresowani mieszkańcy Gminy Dolice.

           

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności