915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

           

Wniosek Fundacji "Milon" jako jeden z nielicznych został rekomendowany do otrzymania środków na realizację działań na rzecz Seniorów w 2022 roku. W ramach realizowanego projektu "Bezpieczny Senior w Dolicach" odbędą się min. : warsztaty i spotkania związane z bezpieczeństwem Seniorów, spotkania z prawnikiem, spotkania o tematyce konsumenckiej, spotkania z pracownikiem socjalnym, warsztaty w zakresie ćwiczenia pamięci i koncentracji, warsztaty w zakresie komunikacji i asertywności, warsztaty malarskie i rękodzielnicze, wystawa fotograficzna, warsztaty kulinarne.
Z zaplanowanych różnych form zajęć będą mogli skorzystać mieszkańcy naszego Domu, członkowie KGW oraz inni zainteresowani mieszkańcy Gminy Dolice.

Głównym celem rządowego programu „Aktywni+” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Priorytetem polityki senioralnej rządu jest wsparcie seniorów na możliwie wielu obszarach, tak żeby osoby starsze były jak najdłużej aktywne, rozwijały swoje kompetencje i zainteresowania w jesieni życia, a proces starzenia się społeczeństwa traktowany był jako wyzwanie i szanse na rozwój, a nie jako zagrożenie.

Programy „Aktywni+” zapewnia zwiększenie oferty działań i inicjatyw adresowanych do seniorów, a co za tym idzie do ich aktywizacji i wzrostu jakości życia osób starszych.

W ramach programu „Aktywni+” organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.

W ramach projektu zrealizowano:

09 sierpnia 2022
Trwa realizacja naszego projektu z programu "Aktywni+" w ramach którego mieszkańcy naszego domu biorą udział w zajęciach plastycznych. Podczas spotkań tworzone są kamienne postacie z bajek Marii Konopnickiej "O krasnoludkach
03 sierpnia 2022
Warsztaty malarskie to kolejne działania w ramach projektu Aktywni+. Powstające obrazy uświetnią wystawę jaka będzie podsumowywała cały projekt. Prace mają ukazywać walory przyrodnicze Gminy Dolice i pobliskich terenów wokół Domu
Bezpieczny Senior w Dolicach to projekt realizowany przez Fundację MILON w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2022 ( priorytet IV ).

BEZPIECZNY SENIOR W DOLICACH

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach