Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Dom świadczy usługi do których należą:

Dyrektor

mgr Ewa Danicka

Dom posiada salę dziennego pobytu, kaplicę, salę rehabilitacyjną, stołówkę, palarnie, kuchenki na potrzeby mieszkańców. Profesjonalna i doświadczona kadra w codziennej pracy przestrzega zasad rzetelności, uczciwości, indywidualnego i podmiotowego traktowania mieszkańców Domu.

Czytaj więcej

Żywienie

Kuchnia naszego Domu wyposażona  jest  w  nowoczesne  urządzenia  i  sprzęty,  wykonane ze  stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie rygorów sanitarno-epidemiologicznych.  Większość  wykonywanych  prac  jest zmechanizowana. Mieszkańcy  korzystają  ze  stołówki  znajdującej  się na  parterze  Domu...

Czytaj więcej

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa    to określone czynności o charakterze  zajęć fizycznych  i umysłowych,które mają  na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej oraz  społecznego funkcjonowania naszych mieszkańców. Terapia zajęciowa opiera się na wykorzystaniu tkwiącego w każdym z naszych mieszkańców potencjału...

Czytaj więcej

Podstawowym zadaniem fizjoterapii jest utrzymanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych człowieka. Stosowanie zabiegów i ćwiczeń z zakresu fizjoterapii  zapobiega postępowi i nawrotom choroby, usuwa różne dolegliwości i eliminuje ból oraz stany zapalne, wzmacnia mięśni...

Opieka medyczna

Usługi  wspomagające:

 • organizowanie świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • organizowanie i umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,
 • umożliwienie praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem,
 • stworzenie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • umożliwienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zgodnie z opracowaną instrukcją depozytową,
 • możliwość korzystania z biblioteki oraz prasy codziennej,
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę możliwości.

Usługi  bytowe:

 • miejsce zamieszkania w jedno i dwuosobowych pokojach mieszkalnych,
 • wyżywienie : cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości

Usługi  opiekuńcze:

 • pomocy w podstawowych czynnościach samoobsługowych takich jak : toaleta, ubieranie, karmienie, kąpanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych,
 • pielęgnacji osób leżących przez całą dobę wg zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • pomocy w załatwianiu spraw osobistych a w szczególności pomoc w utrzymaniu  kontaktów z rodziną, zakupach, pisaniu i czytaniu listów, nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem, w kontaktach z instytucjami (ZUS, OPS , Sąd itp.),

Opieka socjalna

Praca socjalna w DPS w Dolicach to świadczenie usług na rzecz mieszkańców Domu poprzez rozpoznawanie potrzeb, udzielanie pomocy w przystosowaniu się do nowych warunków życia, rozwiązywanie bieżących problemów życiowych we współpracy z innymi specjalistami.
Zadaniem pracowników jest wspomaganie i wspieranie mieszkańców. Pracownik socjaly jest pierwszą osobą z którą mieszkaniec i rodzina mają kontakt po przybyciu do DPS. Wypełnia wszelkie niezbędne dokumenty, zapoznaje z regulaminami Domu, załatwia wszystkie sprawy urzędowe oraz pomaga w utrzymaniu lub nawiązaniu  kontaktu z rodziną.

Fizjoterapia

Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz rodzinny z  miejscowej przychodni. Na jego zlecenie realizowane są konsultacje specjalistyczne. Dom Pomocy Społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe za leki oraz częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Osprzęt ortopedyczny: wszelkie protezy, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie i inne mieszkańcy uzyskują w ramach uprawnień, na wniosek lekarza.

W Domu zatrudnione są pielęgniarki, które zapewniają  całodobową opiekę pielęgniarską, wykonują wszelkie zlecenia lekarskie. Wspólnie z personelem opiekuńczym dbają o codzienną pielęgnację mieszkańców,  udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności