Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Dawaj drugiemu człowiekowi to co masz w sobie najlepszego oraz odkrywaj to co w nim najlepsze

 

Instruktor
Terapii Zajęciowej

mgr inż. Małgorzata Chachuła

Terapia Zajęciowa w DPS Dolice

Terapia zajęciowa    to określone czynności o charakterze  zajęć fizycznych  i umysłowych,które mają  na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej oraz  społecznego funkcjonowania naszych mieszkańców. Terapia zajęciowa opiera się na wykorzystaniu tkwiącego w każdym z naszych mieszkańców potencjału rozwojowego: ich  wiedzy, umiejętności i doświadczenia nabytego w ciągu życia. Terapia zorganizowana w DPS w Dolicach daje każdemu z naszych  mieszkańców szanse wyrażania się w indywidualnej formie określonej predyspozycjami, i możliwościami mieszkańca. Realizowana w formie grupowej sprzyja uspołecznieniu, nawiązywaniu przyjaźni. 

Formy terapii zajęciowej : 

  • terapia pracą – zajęcia z zakresu prac artystycznych , prace malarskie, tkackie , hafciarskie, szydełkowanie, wyszywanie, wyklejanie, prace ogrodnicze a w szczególności dbanie o ogródek kwiatowy i warzywniak,  
  • terapia specjalistyczna – to terapia muzyczna, w trakcie której  mieszkańcy śpiewają znane im piosenki, uczą się nowych piosenek, bawią się przy żywej muzyce, 
  • terapia ruchem – usprawnia naszych mieszkańców poprzez proste ćwiczenia gimnastyczne, zabawę z piłką, spacery, jazdę na rowerze, różne formy organizacji czasu wolnego mieszkańców: imprezy, ogniska, wycieczki,  wyjazdy nad morze, jezioro, grzyby.

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności