Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Koszt utrzymania

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Dolice  od dnia 01.03.2024 r. wynosi 6.713,86 zł

Jak uzyskać miejsce ?

Osoba pragnąca uzyskać miejsce w tut. Domu winna złożyć podanie we właściwym rejonowo ośrodku pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy, z której osoba pochodzi.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach wydaje z upoważnienia  Starosty  Stargardzkiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.  Wymienione decyzje są podstawą przyjęcia do naszego Domu.

Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu. W dalszej kolejności zobowiązani do ponoszenia odpłatności są : rodzina, jeżeli posiada określony przepisami dochód oraz gmina, z której mieszkaniec pochodzi.

Informacje o domu

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego. Domem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności Domu. Przy Domu działa Samorząd Mieszkańców, który spełnia funkcję opiniodawczą i doradczą w odniesieniu do działalności Domu. Dom jest koedukacyjny, przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych i zapewnia całodobową opiekę 60 mieszkańcom. Położenie Domu w ekologicznie czystym terenie rolniczym, znaczne oddalenie od dróg szybkiego ruchu, las, cisza zapewniają spokój i pełny relaks.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i poznania naszego Domu codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

Projekty zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dolicach.

   2020 r. - Fundacja MILON dla seniora DPS Dolice

   2019 r. - Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice

   2018 r. - Mój Przyjaciel Senior

Darmowy Kurs CSS

Posiadamy wolne miejsca ! Posiadamy wolne miejsca ! Posiadamy wolne miejsca !

Kontakt rodzin
z mieszkańcami w czasie pandemii COVID 19


W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej, odwiedziny w naszym Domu do dnia 04.08.2022 r. możliwe są tylko na świeżym powietrzu.

Zapraszamy

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności

     Bezpieczny SENIOR w Dolicach          

     Żyj zdrowo – KOLOROWO, czyli … na sportowo !        

31 marca 2024
Okres Wielkanocny to nie tylko dwa dni Świąt, ale również poprzedzające je Wielki Czwartek, Piątek oraz Wielka Sobota podczas, której następuje poświęcenie pokarmów. Po Triduum Paschalnym nadszedł czas na świętowanie.
08 marca 2024
8 marca w naszym Domu to kolejny dzień pełen radosnych momentów. Niech to święto przypomina o niezwykłej roli kobiet w życiu każdego, kto ma szczęście Was znać, a te skromne
10 stycznia 2024
Kolejny raz odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobropolu. Tym razem przyjechały z przepięknym widowiskiem słowno-muzycznym o Bożym Narodzeniu. Przygotowany prze nich program stworzył niepowtarzalny nastrój, a refleksyjne utwory
29 grudnia 2023
Okres świąteczno-noworoczny to czas oczekiwania, radości, spokoju i odpoczynku. W naszym Domu wypełniony jest wieloma uroczystościami. Odbywa się wspólna wieczerza wigilijna, oraz uroczyste zakończenie 2023 roku. Celebrujemy razem jubileusze naszych