W związku z aktualną sytuacją epidemiczną,
profilaktycznie na zalecenie


 Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie
z dnia 05 marca 2020 r.


wprowadza się zakaz odwiedzin
w Domu Pomocy Społecznej
do odwołania.


We wszelkich sprawach prosimy
o kontakt telefoniczny
pod nr. 91 5640023

Darmowy Kurs CSS

Posiadamy wolne miejsca.

           

12 lutego 2021
Nasz Dom otrzymał kolejne wsparcie od Wojewody Zachodniopomorskiego na walkę z pandemią Covid19. Środki ochrony osobistej w postaci: 1000 masek medycznych, 50 litrów płynu do dezynfekcji rąk i  powierzchni, 200
09 lutego 2021
Od tego miesiąca wracamy do huczniejszych obchodów urodzin naszych jubilatów. Z uwagi na Covid19 cały ubiegły rok był pod tym względem bardzo ubogi, a obostrzenia nie pozwalały na spotkania. Obecnie
03 lutego 2021
W pięknej zimowej scenerii spacerowaliśmy po zaśnieżonym terenie naszego domu oraz jego bliskich okolicach. Piękna pogoda i pierwszy od kilku lat śnieg to okazja do ulepienia bałwana i porzucania się
17 grudnia 2020
W ostatnich dniach zrealizowaliśmy kolejne warsztaty multimedialne podczas których nasi mieszkańcy zapoznali się z zasadami obsługi tabletów, poznali czym jest Google Street View, Google Maps i portale społecznościowe. Zajęcia pozwoliły

Projekty zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dolicach.

   2018 r. - Mój Przyjaciel Senior

   2019 r. - Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice

Informacje o domu

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego. Domem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności Domu. Przy Domu działa Samorząd Mieszkańców, który spełnia funkcję opiniodawczą i doradczą w odniesieniu do działalności Domu. Dom jest koedukacyjny, przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych i zapewnia całodobową opiekę 60 mieszkańcom. Położenie Domu w ekologicznie czystym terenie rolniczym, znaczne oddalenie od dróg szybkiego ruchu, las, cisza zapewniają spokój i pełny relaks.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i poznania naszego Domu codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

Jak uzyskać miejsce ?

Osoba pragnąca uzyskać miejsce w tut. Domu winna złożyć podanie we właściwym rejonowo ośrodku pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy, z której osoba pochodzi.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach wydaje z upoważnienia  Starosty  Stargardzkiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.  Wymienione decyzje są podstawą przyjęcia do naszego Domu.

Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu. W dalszej kolejności zobowiązani do ponoszenia odpłatności są : rodzina, jeżeli posiada określony przepisami dochód oraz gmina, z której mieszkaniec pochodzi.

Fundacja MILON dla seniora DPS Dolice - ASOS 2014 - 2020

 

Kontakt rodzin z mieszkańcami w czasie pandemii COVID 19

Zapraszamy

Koszt utrzymania

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Dolice  od dnia 01.02.2020 r. wynosi 4.206,73 zł

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice