18 listopada 2022
Projekt "Bezpieczny Senior w Dolicach" pomału dobiega końca. Warsztaty plastyczne w ostatnich dniach skupiały się na obecnej aurze i korzystaniu z uroków Polskiej Złotej Jesieni. Bukiety z liści i ozdoby
14 listopada 2022
Zakończyły się warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu "Bezpieczny Senior w Dolicach". Ostatnie zajęcia to zmagania z pieczeniem drożdżówek, rogalików i pasztecików z ciasta drożdżowego przygotowanego przez mieszkańców i warsztatowców.
10 listopada 2022
W ramach naszego projektu programu Aktywni+ trwają warsztaty malarskie podczas, których mieszkańcy DPS mają okazję na zapoznanie się z różnymi metodami malowania pięknych prac pokazujących walory lokalnej przyrody. Kolejne spotkania
12 października 2022
W naszym domu odbył się wernisaż prac wykonanych w ramach projektu "Bezpieczny senior w Dolicach". Zaproszeni goście mieli okazję popodziwiać malowane bajkowe kamienie, obrazy oraz wykonane podczas warsztatów zdjęcia i

     Żyj zdrowo – KOLOROWO, czyli … na sportowo !        

     Bezpieczny SENIOR w Dolicach          

915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

Zapraszamy


W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej, odwiedziny w naszym Domu do dnia 04.08.2022 r. możliwe są tylko na świeżym powietrzu.

Kontakt rodzin
z mieszkańcami w czasie pandemii COVID 19

Darmowy Kurs CSS

Posiadamy wolne miejsca ! Posiadamy wolne miejsca ! Posiadamy wolne miejsca !

   2018 r. - Mój Przyjaciel Senior

   2019 r. - Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice

   2020 r. - Fundacja MILON dla seniora DPS Dolice

Projekty zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dolicach.

Informacje o domu

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego. Domem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności Domu. Przy Domu działa Samorząd Mieszkańców, który spełnia funkcję opiniodawczą i doradczą w odniesieniu do działalności Domu. Dom jest koedukacyjny, przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych i zapewnia całodobową opiekę 60 mieszkańcom. Położenie Domu w ekologicznie czystym terenie rolniczym, znaczne oddalenie od dróg szybkiego ruchu, las, cisza zapewniają spokój i pełny relaks.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i poznania naszego Domu codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

Jak uzyskać miejsce ?

Osoba pragnąca uzyskać miejsce w tut. Domu winna złożyć podanie we właściwym rejonowo ośrodku pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy, z której osoba pochodzi.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach wydaje z upoważnienia  Starosty  Stargardzkiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.  Wymienione decyzje są podstawą przyjęcia do naszego Domu.

Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu. W dalszej kolejności zobowiązani do ponoszenia odpłatności są : rodzina, jeżeli posiada określony przepisami dochód oraz gmina, z której mieszkaniec pochodzi.

Koszt utrzymania

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Dolice  od dnia 01.04.2022 r. wynosi 5.184,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach