Zapraszamy

Projekty zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dolicach.

Czytaj więcej

06 grudnia 2019
Już tradycyjnie w Starostwie Powiatowym w Stargardzie odbył się coroczny kiermasz świąteczny. Oprócz naszego stoiska wystawiło się kilkanaście innych przedstawicieli zarówno szkół jak i kółek, stowarzyszeń itd. Nasz dom wystawił
06 grudnia 2019
W dniu dzisiejszym o świcie na swoich pięknych śnieżnych saniach z dwunastoma reniferami i swoimi pomocnikami odwiedził nas Święty Mikołaj. Obdarował naszych mieszkańców oraz pracowników słodkimi łakociami. Jak stwierdził Mikołaj
04 grudnia 2019
Podczas spotkania młodzież z Bursy Szkolnej w Stargardzie zaprezentowała mieszkańcom naszego domu przygotowane Jasełka Świąteczne. Była to tez znakomita okazja do wspólnego pośpiewania przy akompaniamencie gitary i keyborda. Miło spędzony
29 listopada 2019
Jak co roku zgodnie z tradycją świętowaliśmy Andrzejki. Przy tej okazji odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dolicach uczestniczące w zajęciach Gminnego Centrum Kultury. Ponadto swój występ zaprezentował zespół

Informacje o domu

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego. Domem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności Domu. Przy Domu działa Samorząd Mieszkańców, który spełnia funkcję opiniodawczą i doradczą w odniesieniu do działalności Domu. Dom jest koedukacyjny, przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych i zapewnia całodobową opiekę 60 mieszkańcom. Położenie Domu w ekologicznie czystym terenie rolniczym, znaczne oddalenie od dróg szybkiego ruchu, las, cisza zapewniają spokój i pełny relaks.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i poznania naszego Domu codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

Jak uzyskać miejsce ?

Osoba pragnąca uzyskać miejsce w tut. Domu winna złożyć podanie we właściwym rejonowo ośrodku pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy, z której osoba pochodzi.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach wydaje z upoważnienia  Starosty  Stargardzkiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.  Wymienione decyzje są podstawą przyjęcia do naszego Domu.

Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu. W dalszej kolejności zobowiązani do ponoszenia odpłatności są : rodzina, jeżeli posiada określony przepisami dochód oraz gmina, z której mieszkaniec pochodzi.

Koszt utrzymania

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Dolice  od dnia 01.02.2019 r. wynosi 3.704,92 zł

25 - lecie Dom Pomocy Społecznej                       

w Dolicach                 

Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice