10 września 2020
W naszym ogrodzie widać już efekty prowadzonych w ramach projektu ASOS 2020 warsztatów ogrodniczych. Z pomocą warsztatowców i personelu nasi mieszkańcy przygotowują nowy skalniak, który otoczy nasza jedyną ogrodową Magnolię.
08 września 2020
Nasz Dom otrzymał z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 40 testów kasetowych na obecność przeciwciał IgMi  IgG SARS-CoV-2, z przeznaczeniem dla pracowników i mieszkańców. Testy wykrywają przeciwciała świadczące
21 sierpnia 2020
Ostatni tydzień obfitował w działania realizowane w ramach projektu ASOS. Mieszkańcy wraz z personelem uczestniczyli w spacerach po pobliskiej okolicy oraz w warsztatach. Zajęcia rekreacyjne oraz warsztaty plastyczne i kulinarne
10 sierpnia 2020
Letnia pogoda sprzyja aktywnemu wykorzystywaniu czasu na dworze. W ramach realizacji projektu ASOS mieszkańcy naszego domu pomagają w renowacji i konserwacji architektury ogrodowej naszego domu. Czyszczenie ławek, malowanie stołów to

Projekty zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dolicach.

   2018 r. - Mój Przyjaciel Senior

   2019 r. - Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice

Informacje o domu

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego. Domem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności Domu. Przy Domu działa Samorząd Mieszkańców, który spełnia funkcję opiniodawczą i doradczą w odniesieniu do działalności Domu. Dom jest koedukacyjny, przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych i zapewnia całodobową opiekę 60 mieszkańcom. Położenie Domu w ekologicznie czystym terenie rolniczym, znaczne oddalenie od dróg szybkiego ruchu, las, cisza zapewniają spokój i pełny relaks.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i poznania naszego Domu codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

Jak uzyskać miejsce ?

Osoba pragnąca uzyskać miejsce w tut. Domu winna złożyć podanie we właściwym rejonowo ośrodku pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy, z której osoba pochodzi.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach wydaje z upoważnienia  Starosty  Stargardzkiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.  Wymienione decyzje są podstawą przyjęcia do naszego Domu.

Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu. W dalszej kolejności zobowiązani do ponoszenia odpłatności są : rodzina, jeżeli posiada określony przepisami dochód oraz gmina, z której mieszkaniec pochodzi.

Fundacja MILON dla seniora DPS Dolice - ASOS 2014 - 2020

 

Kontakt rodzin z mieszkańcami w czasie pandemii COVID 19W związku z aktualną sytuacją epidemiczną,
profilaktycznie na zalecenie

 Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie
z dnia 05 marca 2020 r.

wprowadza się zakaz odwiedzin
w Domu Pomocy Społecznej
do odwołania.


We wszelkich sprawach prosimy
o kontakt telefoniczny
pod nr. 91 5640023

   Zatrudnimy dwie Pielęgniarki   
   tel. 91 5640 023

Zapraszamy

Koszt utrzymania

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Dolice  od dnia 01.02.2020 r. wynosi 4.206,73 zł

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice