Zapraszamy

Projekty zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dolicach.

Czytaj więcej

07 października 2019
W ramach projektu ASOS 2019 rozpoczęliśmy warsztaty pamięciowe i czytelnicze. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach zarówno indywidualnych jak i grupowych. Pierwsze spotkania odbyły się kolejno 24.09, 26.09. 30.09 oraz 03.10 i
02 października 2019
Mieszkańcy naszego domu oraz opiekunowie i wolontariusze udali się dzisiaj do kina do Szczecina na bardzo ciekawy film biograficzny "Piłsudski". Była to też możliwość zobaczenia m.in. walorów szczecińskiego portu. Zjedliśmy
27 września 2019
13, 20 i 27 września br zorganizowaliśmy kolejne warsztaty malarskie. Mieszkańcy naszego domu wraz z asystentami i wolontariuszami mieli okazję wykorzystania zakupionych farb i kredek, węgli, ołówków i sztalug podczas
23 września 2019
Korzystając z jesiennego słońca i pięknej pogody mieszkańcy naszego domu oraz opiekunowie i wolontariusze odbyli wycieczkę do Przęsocina. Wybraliśmy się tam na wizytę w Folwarku Podkowa gdzie mieliśmy okazję zobaczyć

Informacje o domu

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego. Domem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności Domu. Przy Domu działa Samorząd Mieszkańców, który spełnia funkcję opiniodawczą i doradczą w odniesieniu do działalności Domu. Dom jest koedukacyjny, przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych i zapewnia całodobową opiekę 60 mieszkańcom. Położenie Domu w ekologicznie czystym terenie rolniczym, znaczne oddalenie od dróg szybkiego ruchu, las, cisza zapewniają spokój i pełny relaks.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i poznania naszego Domu codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

Jak uzyskać miejsce ?

Osoba pragnąca uzyskać miejsce w tut. Domu winna złożyć podanie we właściwym rejonowo ośrodku pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy, z której osoba pochodzi.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach wydaje z upoważnienia  Starosty  Stargardzkiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.  Wymienione decyzje są podstawą przyjęcia do naszego Domu.

Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu. W dalszej kolejności zobowiązani do ponoszenia odpłatności są : rodzina, jeżeli posiada określony przepisami dochód oraz gmina, z której mieszkaniec pochodzi.

Koszt utrzymania

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Dolice  od dnia 01.02.2019 r. wynosi 3.704,92 zł

Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice