Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Koszt utrzymania

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Dolice  od dnia 01.04.2023 r. wynosi 5.642,94 zł

Jak uzyskać miejsce ?

Osoba pragnąca uzyskać miejsce w tut. Domu winna złożyć podanie we właściwym rejonowo ośrodku pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy, z której osoba pochodzi.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach wydaje z upoważnienia  Starosty  Stargardzkiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.  Wymienione decyzje są podstawą przyjęcia do naszego Domu.

Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu. W dalszej kolejności zobowiązani do ponoszenia odpłatności są : rodzina, jeżeli posiada określony przepisami dochód oraz gmina, z której mieszkaniec pochodzi.

Informacje o domu

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego. Domem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności Domu. Przy Domu działa Samorząd Mieszkańców, który spełnia funkcję opiniodawczą i doradczą w odniesieniu do działalności Domu. Dom jest koedukacyjny, przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych i zapewnia całodobową opiekę 60 mieszkańcom. Położenie Domu w ekologicznie czystym terenie rolniczym, znaczne oddalenie od dróg szybkiego ruchu, las, cisza zapewniają spokój i pełny relaks.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i poznania naszego Domu codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

Projekty zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dolicach.

   2020 r. - Fundacja MILON dla seniora DPS Dolice

   2019 r. - Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice

   2018 r. - Mój Przyjaciel Senior

Darmowy Kurs CSS

Posiadamy wolne miejsca ! Posiadamy wolne miejsca ! Posiadamy wolne miejsca !

Kontakt rodzin
z mieszkańcami w czasie pandemii COVID 19


W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej, odwiedziny w naszym Domu do dnia 04.08.2022 r. możliwe są tylko na świeżym powietrzu.

Radosnych

Świąt Wielkiej Nocy,

pełnych wiosennej nadziei

we wszystko,

co się na nowo odradza.

Zapraszamy

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności

     Bezpieczny SENIOR w Dolicach          

     Żyj zdrowo – KOLOROWO, czyli … na sportowo !        

16 marca 2023
Lepiej dmuchać na zimne -  w dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy specjalne ćwiczenia opuszczenia naszego Domu w razie pożaru lub innego zagrożenia. Mieszkańcy zostali ewakuowani do wydzielonych stref bezpieczeństwa oraz na zewnątrz
08 marca 2023
Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt, dziewczęcy urok, wdzięk i takt.  Z okazji tego szczególnego święta, zorganizowaliśmy słodkie spotkanie przy muzyce na którym każda
16 lutego 2023
Bardzo kochamy jeść, szczególnie słodkości dlatego połączyliśmy tegoroczne walentynki z tłustym czwartkiem. Pomysł okazał się całkiem udany. Na naszej świetlicy, przy akompaniamencie  muzyki zajadaliśmy się pączkami, faworkami, chałwą oraz ciastkami
12 grudnia 2022
Dzisiaj ze świątecznym kolędowaniem odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej w Reczu. Wspólne śpiewanie kolęd z mieszkańcami to okazja do miłego spędzenia czasu w świątecznej atmosferze. Uczniowie udekorowali również piękną choinkę