Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice - 2019

W Domu Pomocy Społecznej w Dolicach wystartował projekt "Rozszerzenie oferty usług społecznych w DPS Dolice” realizowany przez Fundację "Milon", współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
12 grudnia 2019
Dzisiaj wraz z mieszkańcami naszego domu oraz opiekunami i wolontariuszami udaliśmy się do kina w Szczecinie. Oglądaliśmy komedię "Jak poślubić milionera?". Była to też możliwość do zjedzenia pysznego obiadu i
22 listopada 2019
W ramach realizowanego projektu ASOS udaliśmy się do Szczecina, aby uczestniczyć w próbie generalnej Szczecińskiej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Podziwialiśmy przepiękny obiekt oraz wspaniały występ artystów. Na zakończenie wyjazdu mieszkańcy

W ramach projektu zrealizowano:

Projekt fundacji dla DPS Dolice, dofinansowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej przewiduje również organizację jednodniowych warsztatów wyjazdowych z udziałem podopiecznych. Są one przeznaczone dla osób, które interesują się  aktywnym spędzaniem czasu, mimo problemów ze zdrowiem. Grupa minimum 30 seniorów spotykać się będzie trzy razy w miesiącu, uczestnicząc w wyprawach turystycznych, związanych z historią Stargardu i powiatu. Przewidziano także jednodniowe wyprawy do ciekawych miejsc o bogatej historii w regionie. W programie zostały również zaplanowane wyjazdy do teatrów, opery i filharmonii.

Dzięki pozyskanym funduszom ogród przy DPS zyska nowy blask i stanie się przyjemnym miejscem spędzania czasu dla pensjonariuszy Domu. Projekt zakłada m.in. posadzenie 60 roślin, utworzenie oczka wodnego, zakup i posadowienie ławek, kamiennych stołów do gry w szachy oraz szafy, która pełnić będzie funkcję biblioteki na świeżym powietrzu. DPS zakłada w kolejnym etapie organizację zajęć rekreacyjnych w ramach wolontariatu. Złożą się na nie zawody szachowe i ćwiczenia fitness oraz grupowy trening pamięci, poprzez wspólne  czytanie lub rozwiązywaniu krzyżówek i sudoku. Odbędą się też inne warsztaty dla seniorów. Dofinansowanie umożliwi także zakup płyt, książek i audiobooków oraz sprzętu nagłaśniającego do odtwarzania muzyki, co umożliwi organizację koncertów ogrodowych, np. zaprezentowanego w projekcie Festiwalu Hortensji. DPS zaopatrzy się m.in. w sto książek i płyt CD, profesjonalny aparat fotograficzny a także w sprzęt audio- video, m.in. rzutnik multimedialny z ekranem.

Przyznane dofinansowanie, pozwoli utworzyć warsztaty dla grupy minimum 10 seniorów w wieku 60+. W projekcie przewidziano kupno sprzętu ogrodniczego, w tym także spalinowej kosiarki i podkaszarki.  Pod okiem warsztatowców, wolontariusze i seniorzy zagospodarują teren poprzez nasadzenia. Zdobędą dzięki temu umiejętności, pomocne w urządzeniu i utrzymania ogrodu.

Projekt kierowany jest do 40 osób, podopiecznych DPS Dolice w wieku 60+. Dodatkowo zaangażowana zostanie grupa pięciu seniorów poniżej wieku 60+ przebywających w placówce. W realizacji projektu wezmą również udział wolontariusze, którzy wyrazili  zainteresowanie wolontariatem w Domu Pomocy Społecznej.

Celem rządowego programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych jest poprawa jakości oraz poziomu życia osób starszych, oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez aktywność  w swoim środowisku. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zaangażowania Fundacji, która skutecznie sięgnęła po pieniądze z rządowego programu.

           

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności