26 lipca 2022
Spotkanie odbyło się na placu DPS Dolice, gdzie przeprowadzone zostały małe zawody sportowe integrujące mieszkańców  i uczniów jako przykład alternatywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Podczas spotkania przeprowadzono też

W ramach projektu zrealizowano:

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Odbiorcami realizowanych zadań w ramach współpracy z Gminą Dolice są mieszkańcy i kadra DPS Dolice oraz uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dolicach. To przede wszystkim spotkania o charakterze sportowym i profilaktycznym w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Gminy Dolice.

W nowym roku szkolnym 2022/23 przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny „Moje zdrowe bezpieczne wakacje”. Odbiorcami zadania będą mieszkańcy i kadra DPS Dolice oraz uczniowie i nauczyciele SP Dolice. Jest to pierwsza edycja spotkań o charakterze sportowym i profilaktycznym w ramach realizacji Gmin

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności