W ramach projektu zrealizowano:

29 marca 2019
Dzisiaj odbyło się ostatnie spotkanie muzyczne z muzykoterapii dla mieszkańców DPS w ramach projektu "Mój Przyjaciel Senior". Zespół "Kalina" przygotował ponad godzinny występ, a mieszkańcy mały upominek w postaci obrazu
15 marca 2019
Dzisiaj odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzeplinie. Z krótkim programem artystycznym z okazji "Dnia Kobiet" zaprezentowali sie młodzi artyści z klas 6-8. Podczas odwiedzin mieszkańcy naszego domu przekazali gościom

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Mój Przyjaciel Senior

Mój Przyjaciel Senior

Mój Przyjaciel Senior

Mój Przyjaciel Senior

Projekt w swoim harmonogramie przewiduje organizację konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Ponadto odbędą się warsztaty terapii zajęciowej integrujące mieszkańców DPS z uczniami oraz warsztaty muzykoterapii z członkami zaprzyjaźnionych zespołów ludowych „Złota Jesień” oraz „Kalina”. Prowadzone będzie też poradnictwo psychologiczne oraz szkolenie dla służb w tym dla pracowników DPS, OPS itd.

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach realizuje projekt „MÓJ PRZYJACIEL SENIOR – profilaktyka przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych na terenie Gminy Dolice” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Gminy Dolice. Celem projektu jest promowanie szacunku wobec osób w wieku podeszłym jako elementu profilaktyki przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych na terenie Gminy Dolice.

Regulamin

W ramach projektu wydane zostaną też plakaty i ulotki promujące projekt oraz profilaktykę przemocy wobec osób starszych.
Projekt realizowany jest w okresie od października do grudnia 2018r.

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności