W ramach projektu zrealizowano:

 

 

Warsztaty

"Mój Przyjaciel Senior"

Spotkanie z zespołem

"Złota Jesień"

Konkurs

"Mój Przyjaciel Senior"

Warsztaty

SP Dobropole

Dzieci z Bursy w Stargardzie

Nagrody "Mój Przyjaciel Senior"

Odwiedziny uczniów z SP Dobropole

SP Dolice Dzień Babci i Dziadka

Szkolenie z przeciwdziałania przemocy

W ramach projektu wydane zostaną też plakaty i ulotki promujące projekt oraz profilaktykę przemocy wobec osób starszych.
Projekt realizowany jest w okresie od października do grudnia 2018r.

Regulamin

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach realizuje projekt „MÓJ PRZYJACIEL SENIOR – profilaktyka przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych na terenie Gminy Dolice” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Gminy Dolice. Celem projektu jest promowanie szacunku wobec osób w wieku podeszłym jako elementu profilaktyki przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych na terenie Gminy Dolice.

Projekt w swoim harmonogramie przewiduje organizację konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Ponadto odbędą się warsztaty terapii zajęciowej integrujące mieszkańców DPS z uczniami oraz warsztaty muzykoterapii z członkami zaprzyjaźnionych zespołów ludowych „Złota Jesień” oraz „Kalina”. Prowadzone będzie też poradnictwo psychologiczne oraz szkolenie dla służb w tym dla pracowników DPS, OPS itd.

Mój Przyjaciel Senior

Mój Przyjaciel Senior

Mój Przyjaciel Senior

Mój Przyjaciel Senior

915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach