Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

09 sierpnia 2022

Trwa realizacja naszego projektu z programu "Aktywni+" w ramach którego mieszkańcy naszego domu biorą udział w zajęciach plastycznych. Podczas spotkań tworzone są kamienne postacie z bajek Marii Konopnickiej
"O krasnoludkach i sierotce Marysi".

 

Aktywni+ zajęcia plastyczne 1

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności