915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

Dni filmowe.

W naszym domu w ramach warsztatów rekreacyjnych 5.09 i 16.09.2019 zorganizowano Dni Filmowe podczas, których odbyły się projekcje filmów zakupionych w ramach realizacji projektu ASOS 2019.      Mieszkańcy z opiekunami
i asystentami mieli możliwość obejrzenia m.in. standardów polskiego kina. Sprzęt audiowizualny w tym DVD zakupiono również w ramach projektu.

 

16 września 2019

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach