Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

23 listopada 2018

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego miało miejsce spotkanie z władzami Powiatu Stargardzkiego i władzami miasta Stargard, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele naszego Domu. W naszym Domu spotkaliśmy się przy kawie i cieście. Była to okazja by podziękować wszystkim pracownikom Domu za codzienny trud i serce wkładane  w opiekę nad mieszkańcami, za zaangażowanie pełne życzliwości i zrozumienia potrzeb  osób powierzonych naszej pieczy.

Dzień Pracownika Socjalnego

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności