915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

I warsztaty muzykoterapii

W naszym domu rozpoczęły się warsztaty z muzykoterapii prowadzone w ramach realizacji projektu ASOS 2019. Podczas zajęć odbyły się zabawy ruchowe z mieszkańcami z pomocą asystentów i personelu. Na spotkaniu wykorzystano nie tylko zakupiony w ramach projektu keyboard, ale i naczynia kuchenne, chustę Klanzy, tamburyny.

 

18 czerwca 2019

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach