Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

18 czerwca 2019

W naszym domu rozpoczęły się warsztaty z muzykoterapii prowadzone w ramach realizacji projektu ASOS 2019. Podczas zajęć odbyły się zabawy ruchowe z mieszkańcami z pomocą asystentów i personelu. Na spotkaniu wykorzystano nie tylko zakupiony w ramach projektu keyboard, ale i naczynia kuchenne, chustę Klanzy, tamburyny.

 

I warsztaty muzykoterapii

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności