Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

06 lutego 2020

Z pięknym przedstawieniem "Jasełek" oraz z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka odwiedzili nas dzisiaj uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobropolu. Dzieci przygotowały też słodki poczęstunek i piękne laurki. W zamian obdarowaliśmy ich zawieszkami wykonanymi na terapii zajęciowej.

 

Jasełka uczniów z SP Dobropole

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności