Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

18 stycznia 2019

Mieszkańcy naszego domu wraz z pracownikami wzięli udział w corocznym kolędowaniu zorganizowanym w GCISiP w Dolicach. Nasi podopieczni jako pierwsi zaśpiewali przygotowane dwie kolędy. Dla występujących przygotowano też drobny poczęstunek i pamiątkowe kubki. Podczas imprezy wystąpiło kilkanaście różnych zespołów reprezentujących instytucje, szkoły, kluby, sołectwa itp.

 

Kolęda w Tradycji Polskiej

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności