Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

24 stycznia 2020

Jak co roku nasi mieszkańcy i pracownicy czynnie uczestniczyli w cyklicznej imprezie "Kolęda w tradycji Polskiej" organizowanej w GCK w Dolicach. Podniosła atmosfera, piękny koncert i smaczny poczęstunek to już stały punkt programu. Nasi mieszkańcy zaprezentowali dwie kolędy rozpoczynając wieczorny koncert.

 

Kolęda w tradycji polskiej

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności