Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

22 stycznia 2020

Dzisiaj odbyło się spotkanie muzyczne mieszkańców DPS z członkami zespołu Złota Jesień Dolice . Zespół przygotował mały koncert kolęd, a mieszkańcy mały upominek wykonany na warsztatach terapii zajęciowej. Na początku spotkania zespół zaprezentowały swój występ, a następnie wszyscy razem przy drobnym poczęstunku śpiewali kolędy.

 

Kolędowanie ze Złotą Jesienią

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności