Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

21 listopada 2018

W Dniu Pracownika Socjalnego dyrektor naszego Domu Ola Stereńczak oraz kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego Ewa Danicka, na zaproszenie Wojewody Zachodniopomorskiego,  uczestniczyły w uroczystości wręczenia medali i wyróżnień. Pani dyrektor otrzymała złoty medal a Pani kierownik  srebrny  medal za wieloletnią służbę nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Odznaczenia dla pracowników DPS

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności