Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

06 maja 2020

Poszukujemy lokalnego koordynatora zbiórek na rzecz Naszej Placówki!

Uprzejmie informujemy, że nasz Dom przystąpił do ogólnopolskiego systemu
https://www.wsparciedlaszpitala.pl/. Na stronie łatwo znaleźć można informacje o naszych aktualnych potrzebach w tym trudnym czasie, a także zadeklarować pomoc.

 

Poszukujemy koordynatora

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności