Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

31 maja 2019

Podczas prac pielęgnacyjnych w ogrodzie DPS przygotowano teren do mających się odbywać warsztatów ogrodniczych w ramach projektu ASOS 2019. Odbyły się też warsztaty rekreacyjne z mieszkańcami i pracownikami domu. Na terenie DPS mieszkańcy z wolontariuszami będą nasadzali piękne rośliny i krzewy, powstanie oczko wodne i zagajnik hortensji. W trakcie zajęć wykorzystano zakupiony w ramach projektu sprzęt ogrodniczy m.in. grabki, podkaszarkę i kosiarkę, konewki i łopaty.

 

Prace w ogrodzie

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności