915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

Projekt grantowy.

Nasz Dom kolejny już raz współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 19.365,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek lub ratowników medycznych.

21 czerwca 2021

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach