Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

01 lutego 2019

W ramach projektu „Mój Przyjaciel Senior – profilaktyka przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych na terenie Gminy Dolice” w świetlicy naszego domu odbyło się szkolenie wstępne z zakresu przecwidziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. W szkoleniu poprowadzonym przez psychologa Annę Gliszczyńską wzięli udział pracownicy GOPS Dolice, Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA oraz personel naszego domu.

 

Szkolenie z przeciwdziałania przemocy

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności