Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

19 lipca 2019

W naszym domu odbyła się kolejna seria zajęć z zakresu muzykoterapii. Dni: 15-ty, 16- ty oraz 18 -ty i 19-ty lipiec to następne cztery spotkania warsztatowe podczas, których wykorzystano nie tylko zakupiony w ramach projektu keyboard, ale i inne pomoce dydaktyczne i bogate pomysły warsztatowca. Jak zawsze nie brakowało gier i zabaw psychoruchowych oraz potężnej dawki radości i humoru zarówno mieszkańców jak i asystentów i personelu domu.

 

V, VI, VII i VIII warsztaty muzykoterapii

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności