915 640 023

915 640 180

dpsdolice@post.pl

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

Wizyta w parku

Przy pięknie kwitnących rododendronach i innych roślinach odbyła się wizyta mieszkańców w pobliskim Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. Podziwiane były zarówno krzewy jak i drzewa i kwiaty. Odbyły się też warsztaty rekreacyjne w ramach projektu ASOS 2019 na terenie ogrodu oraz spacer, który zakończono drobnym poczęstunkiem i lodami. W wyjeździe uczestniczyli mieszkańcy DPS wraz z asystentami. 

 

21 maja 2019

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach