Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

30 listopada 2020

Nasz Dom współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwai opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 31.438,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz środki ochrony osobistej dla personelu medycznego.

Wsparcie pielęgniarek DPS

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności