Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

14 czerwca 2018

Mieszkańcy Naszego Domu uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez DPS w Moryniu pt: „Wszyscy święci balują w niebie”. Z tej okazji zespół muzyczny zaprezentował na scenie piosenki, otrzymaliśmy gromkie brawa, dyplom i drobny upominek

Wszyscy święci balują w niebie

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

dpsdolice@post.pl

915 640 023

915 640 180

Deklaracja
dostępności